Skip to main content

Livskvalitet og hverdagsliv blandt børn og unge med diabetes

03-04-2019

Statens Institut for Folkesundhed, SDU, har på vegne af Sundheds- og Ældreministeriet foretaget en undersøgelse af livskvalitet og hverdagstrivsel blandt børn og unge med diabetes sammenlignet med deres jævnaldrende uden diabetes. Denne rapport er således udarbejdet på opdrag fra Sundheds- og Ældreministeriet og præsenterer en undersøgelse af livskvaliteten og hverdagslivet hos danske børn og unge med diabetes sammenlignet med børn og unge uden diabetes. 

 

Forfattere: Lisbeth Lund, Anette Andersen, Susan I. Michelsen