Skip to main content
Uge 14, 2011

Betydelig social ulighed i børn og unges sundhed

Ulighed i skolebørns sundhed

Helt nye tal om 11-15-åriges sundhed og trivsel afslører et stort omfang af social ulighed. En væsentlig større andel børn og unge i familier med lav uddannelse og indkomst har en sundhedsadfærd som påvirker trivsel og helbred. Tallene stammer fra Skolebørnsundersøgelsen 2010, som udkommer i dag.

Herunder er otte eksempler på social ulighed i sundhed. Undersøgelsen opdeler børnene i seks sociale lag, fra socialgruppe I (fx direktører, tandlæger, dommere) til socialgruppe VI (forældrene lever af overførselsindkomster).

  1. En lille gruppe børn og unge har to eller flere symptomer hver dag. Det gælder 3,7% i socialgruppe I, men er fire gange hyppigere i socialgruppe VI (16,4%).
  2. En lille gruppe børn og unge er overvægtige. Det gælder 4,2% i socialgruppe I men tre gange flere i socialgruppe VI (13,9%).
  3. En lille gruppe børn og unge spiser sjældent grøntsager, faktisk sjældnere end én gang om ugen. Det gælder 3,7% i socialgruppe I men fire gange flere i socialgruppe VI (14,2%)
  4. En lille gruppe børn og unge drikker sukkersødet sodavand hver dag. Det gælder 3,5% i socialgruppe I men næsten fem gange flere i socialgruppe VI (16,9%).
  5. En lille gruppe børn og unge spiser fastfood mindst fem gange om ugen. Det gælder 1,1% i socialgruppe 1 men ni gange flere i socialgruppe VI (10,4%).
  6. En lille gruppe børn og unge dyrker aldrig energisk motion, der får én til at svede eller blive forpustet. Det gælder 4,9% i socialgruppe I men mere end dobbelt så mange i socialgruppe VI (12,4%)
  7. De færreste 15-årige ryger. I socialgruppe I er det 7,7%, men det er næsten fem gange flere i socialgruppe VI (36,6%).
  8. Ser man på daglige rygere er forskellene endnu mere udtalte: I socialgruppe I er 1,1% af de 15-årige dagligrygere, i socialgruppe VI er det næsten tyve gange flere: 21,1%

Fælles for de otte eksempler er, at forekomsten stiger jævnt fra den højeste til den laveste socialgruppe.

Der er heldigvis også undtagelser. En vigtig undtagelse er, at der kun er mindre social ulighed i sociale relationer. Forekomsten af at have gode venner og at have e-kommunikation med sine venner hver dag er stort set den samme for børn og unge i alle socialgrupper. En anden vigtig undtagelse er, at drikkevanerne er stort set de samme i alle socialgrupper. En tredje vigtig undtagelse er, at forekomsten af høj skoletrivsel er stort set den samme i alle socialgrupper.

Forekomst af otte indikatorer på ringe sundhed blandt 11-15-årige i 2010, i procent

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 06.04.2011