Skip to main content
Uge 13, 2014

Slidgigt har store omkostninger

Slidgigt, artrose

Knap hver femte blandt voksne danskere har artrose, der bedst kendes som slidgigt, men i virkeligheden ikke altid er relateret til slid. Det koster samlet set samfundet 6,8 milliarder kroner. Deraf udgør omkostningerne til behandling meget med 5,4 milliarder kroner om året, hvoraf indlæggelse fylder en stor del.

Det kort- og langsigtede produktionstab forbundet med sygdommen er 1,4 mia. kr. Produktionstabet skyldes, at sygdommen genererede i 2010 ca. 400.000 sygedage og 682 personer fik tilkendt førtidspension pga. en artrose-diagnose.

Kigges der på, hvad artrose koster de offentlige kasser i form af f.eks. sygedagpenge, førtidspension og behandlingsudgifter løber det op i 11,5 mia. kr.
Bemærk dog, at dette tal ikke kan lægges sammen med samfundstabet på 6,8 mia. kr., hvilket forklares i rapporten.

Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har lavet beregningerne for Gigtforeningen, og resultaterne er offentliggjort i rapporten ”De samfundsmæssige omkostninger ved artrose”. Beregningerne bygger på data fra 2010, og de omfatter også patienter, der alene behandles i primærsektoren eller personer, der slet ikke modtager behandling.

Sygdommens omkostninger med hensyn til kommunale serviceydelser som for eksempel hjemmehjælp, egen betaling af fysioterapeut og kiropraktor og håndkøbsmedicin indgår ikke, da det ikke har været muligt at beregne.

Estimatet af samfundstabet af artrose understreger betydningen af bedre forebyggelse og behandling af artrose.

Artrose, slidgigt kan både være i let form og uden alvorlige gener, men også invaliderende og nedsætte funktionsevnen, give kroniske smerter og føre til førtidspension. Sygdommen er en tilstand i leddene, der er karakteriseret ved gradvis nedbrydning af ledbrusk, ledbånd, ledkapselhinde og knogle. Sygdommen er den hyppigste årsag til nedsat funktionsevne hos ældre og hæmmer ofte personen i både aktivitet og deltagelse.

Vil du l├Žse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 26.12.2014