Skip to main content

De samfundsmæssige omkostninger ved artrose

16-06-2014

Rapporten belyser de samfundsmæssige omkostninger ved artrose i den voksne danske befolkning. Den belyser udbredelsen af artrose, og hvor meget personer med artrose bidrager til omkostningerne i sygehussektoren, primærsektoren og i form af overførsler fra den offentlige kasse og produktionstab grundet fravær fra arbejdsmarkedet. Der er benyttet spørgeskemadata fra den nationalt repræsentative Sundheds- og Sygelighedsundersøgelse fra 2010. Derudover er spørgeskemaoplysningerne blevet koblet til en række registre.

Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet rapporten for Gigtforeningen. Rapporten findes kun som elektronisk udgave.

 

Forfattere: Nina Føns Johnson, Mette Bjerurm Koch, Michael Davidsen, Knud Juel