Skip to main content
Uge 12, 2017

Social ulighed i rygning - flere unge fra lav socialklasse ryger

Skoleelever, hvis forældre er uden for arbejdsmarkedet, har større tendens til at ryge end andre unge

Rygning blandt unge er socialt skævt fordelt i Danmark.

Blandt 15-årige, der kommer fra familier, hvor begge forældre er arbejdsløse, ryger 16 procent dagligt og otte procent lejlighedsvist. Til sammenligning tænder fire procent af de 15-årige, hvis forældre er i arbejde, dagligt for en cigaret, mens 13 procent gør det en gang imellem.

Det viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Forskningen viser også, at voksne rygere med en kort uddannelse har sværere ved at holde op med at ryge sammenlignet med voksne, der har en videregående uddannelse.

”Hvis man vil social ulighed i rygning til livs, handler det i høj grad om at forebygge og undgå, at de unge overhovedet begynder at ryge. Her er folkeskolerne et godt sted at sætte ind, fordi vi ved, at langt de fleste rygere har startet deres rygekarriere tidligt i deres ungdomsår,” siger professor Pernille Due fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Indsats skal forebygge rygning

For at forebygge rygning i folkeskolerne tager Statens Institut for Folkesundhed nu fat på en indsats, der som udgangspunkt er til alle elever i 7.-9. klasse og deres forældre. Dog er der særligt fokus på de elever, hvis forældre enten er uden for arbejdsmarkedet, selv er rygere eller har en kort uddannelse.

Indsatsen hedder X:IT og har allerede været afprøvet 50 skoler landet over. Erfaringerne herfra viser, at elever med forældre uden job, med kort uddannelse eller som selv ryger, var sværere at nå end elever med forældre med job og længerevarende uddannelse. En del af grunden til dette var, at X:ITs undervisningsmateriale var for akademisk i sit sprog, og at indsatsen generelt var dårligt målrettet til den gruppe.

Det har forskerne taget konsekvensen af. Skoler, forældre og elever får nu nyt materiale, der denne gang er skrevet i et mere let tilgængeligt sprog. I det nye materiale er der også flere tegninger i stedet for fotos, ligesom man nu, for i det hele taget at nå en bredere målgruppe, i højere grad vil benytte sig af humor.

”X:IT henvender sig i høj grad også til forældrene, for det er utroligt vigtigt med forældreopbakning. Dog viste erfaringerne fra de første 50 skoler, at mange forældre slet ikke var klar over, hvor vigtig en rolle, de spiller her i forhold til deres barn.

Derfor er målet med den nye indsats også, at forældrene bliver bevidste om, at de kan forhindre barnet i at begynde at ryge. De kan for eksempel støtte barnet og tale med det om, hvor skadeligt det er at ryge,” siger Pernille Due.

Anbefales af Sundhedsstyrelsen

Resultater fra X:IT viser, at de skoler, der følger projektet til fulde, har halvt så mange elever, der ryger efter endt skoleår. Som følge heraf anbefaler Sundhedsstyrelsen skolerne at følge X:IT, hvis de vil gøre en indsats over for tobak.

Den nye omgang X:IT begynder i det nye skoleår i august, men allerede nu kan interesserede skoler melde sig. Indsatsen består af rygeregler på skolen og undervisning, røgfri aftaler, der indgås mellem børn og voksne, samt forældreinddragelse.

X:IT er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 22.03.2017