Skip to main content
Uge 10, 2019

Arbejdspladser får hjælp til at styrke samarbejde og trivsel

Nyt forskningsprojekt har fokus på samarbejdsrelationer i små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder, der gerne vil styrke medarbejdernes trivsel og samarbejdsrelationer, får nu en hjælpende hånd fra forskningsverdenen. Et nyt forskningsprojekt ved Statens Institut for Folkesundhed skal i den kommende tid udvikle redskaber, sådan at virksomhederne selv kan løfte trivslen på arbejdspladsen.

Velliv Foreningen støtter projektet med 3,7 mio. kr.

”Små og mellemstore virksomheder har ofte ikke samme ressourcer og muligheder som store virksomheder, der kan trække på intern eller ekstern eksperthjælp såsom arbejdsmiljørådgivere og ledelseskonsulenter. Derfor bliver trivsel ofte nedprioriteret i en travl hverdag,” siger Maj Britt Dahl Nielsen, seniorforsker og projektleder.

Hun tilføjer, at det imidlertid er afgørende, at arbejdspladser prioriterer medarbejdernes trivsel:

”Relationer til kolleger og ledere er afgørende for éns trivsel og mentale sundhed og for virksomhedens succes. For eksempel viser forskning, at virksomheder med gode samarbejdsrelationer oftere har lavere sygefravær.”

Gør-det-selv-redskaber

Forskningsprojektet skal først og fremmest udvikle praktiske gør-det-selv-redskaber til virksomheder. Det er for eksempel drejebøger, podcasts og øvelser, der viser, hvordan virksomhederne bliver bedre til at kommunikere og give bedre feedback og sikre, at der er fælles målsætninger og klar rollefordeling.

Ti virksomheder fra forskellige brancher har meldt sig som testpiloter og vil i den kommende tid få besøg af forskerne. Senere i forløbet skal redskaberne evalueres, ligesom der skal måles på, om redskaberne har bidraget til mere trivsel og bedre samarbejde.

Projektet gennemføres i samarbejde med konsulentvirksomheden Gnist.

Når projektet afsluttes i 2021, vil redskaberne blive tilgængelige for andre virksomheder.

Kontakt

Seniorforsker Maj Britt Dahl Nielsen, tlf.: 6550 7784, e-mail: mbdn@si-folkesundhed.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du læse mere?

Se projektet her

Redaktionen afsluttet: 13.03.2019