Sundere samarbejde

Relationerne til vores kollegaer og ledere er afgørende for vores mentale sundhed og virksomhedens succes. Det, at løfte i flok, kræver blandt andet en fælles forståelse af opgaven, fælles mål og visioner, samt at medarbejdere og ledere har tillid til hinanden og oplever gensidig respekt og anerkendelse. Det betyder samtidig, at arbejdet med at motivere og engagere medarbejderne og sikre fælles fodslag og forståelse af kerneopgaven er blevet en central ledelsesopgave.

Statens Institut for Folkesundhed og konsulentvirksomheden Humanai vil sammen udvikle et gør-det-selv træningsforløb, der skal understøtte lederens arbejde med at fremme den mentale sundhed gennem bedre samarbejde. Projektet er målrettet små- og mellemstore virksomheder, som er karakteriseret ved, at de ikke har samme ressourcer, som større virksomheder, der ofte kan trække på hjælp fra HR eller arbejdsmiljøorganisationen. 

Formål

Projektets formål er at udvikle et digitalt træningsforløb til små- og mellemstore virksomheder, som lederen kan bruge sammen med medarbejderne. Træningsforløbet består af konkrete trin-for-trin redskaber, som skal fremme den mentale sundhed ved at styrke virksomhedens ressourcer i form af social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde) og team flow (fælles fokus, engagement og fremgang). Træningsforløbet kan bestå af konkrete øvelser, videoinstruktioner og drejebøger, som eksempelvis bidrager til præcis kommunikation, bedre feedbackkultur og klar rollefordeling. Det skal desuden kunne anvendes uden brug af konsulentbistand.

Metode

Projektprocessen er styret af brugerdreven innovation, hvor virksomheder inddrages i udviklingen og afprøvningen af træningsforløbet fra start til slut for at sikre, at træningsforløbet er relevant og anvendeligt.

Projektet forløber overordnet i fire faser og gør brug af følgende metoder:

Fase 1: En kvalitativ behovsanalyse blandt 10 virksomheder for at kortlægge målgruppens behov.

Fase 2: Udarbejdelse af materialer til træningsforløbet, som afprøves på arbejdslaboratorier, hvor fem virksomheder deltager. På baggrund heraf udvikles en betaversion af træningsforløbet.

Fase 3: Afprøvning og evaluering af træningsforløbet hos 40-50 virksomheder.

Fase 4: Formidling af resultater og erfaringer gennem en evalueringsrapport, konferencepræsentationer, podcasts og videnskabelige artikler. 

Projektperiode

Projektet gennemføres fra oktober 2018 til december 2021.

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Samarbejdspartner: Konsulentvirksomheden Humanai. Læs mere om projektet på Humanais hjemmeside

Bevillingsgivere: Velliv Foreningen