Skip to main content

Sundere samarbejde

Baggrund

Relationerne til vores kollegaer og ledere er afgørende for vores mentale sundhed og virksomhedens succes. Det, at løfte i flok, kræver blandt andet en fælles forståelse af opgaven, fælles mål og visioner, samt at medarbejdere og ledere har tillid til hinanden og oplever gensidig respekt og anerkendelse.

 

Formål

Formålet med projektet er at udvikle en digital agent (også kendt som en chatbot), der skal hjælpe små-og mellemstore virksomheder med at fremme godt teamsamarbejde og mental sundhed på arbejdet. Den digitale agent, Susa, faciliterer små forandringsprocesser, hvor medarbejdere og ledere i fællesskab: 1) identificerer en problemstilling eller udfordring i forhold til deres samarbejde, 2) udvikler en klar og tydelig handleplan, og 3) evaluerer deres egen indsats. Susa kommunikerer med teamet gennem skrift og tale, og giver teamet instruktioner i hvad de skal gøre, hjælper med at overholde tiden, sørger for at alle kommer til orde og giver input og viden til inspiration.

 

Metode

Projektet forløber overordnet i fire faser og gør brug af følgende metoder:

  • Fase 1: En kvalitativ behovsanalyse blandt 10 virksomheder for at kortlægge målgruppens behov.
  • Fase 2: Afprøvningen og udvikling af den digitale agent
  • Fase 3: Afprøvning og evaluering blandt 40-50 virksomheder.
  • Fase 4: Formidling af resultater og erfaringer gennem en evalueringsrapport konferencepræsentationer, podcasts og videnskabelige artikler.

Projektperiode

2018-2021

 

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Velliv Foreningen (bevillingsgiver)

Humanai (samarbejdspartner)

Sidst opdateret: 04.05.2021