Skip to main content
Uge 11, 2017

Overvægtige børn kan få hjælp til vægttab af kommunen

Stort set alle landets kommuner tilbyder at hjælpe overvægtige og svært overvægtige børn med at tabe sig, viser ny kortlægning

I stort set alle kommuner og regioner er der indsatser til overvægtige børn, der har brug for at tabe sig. Og i hver tredje kommune er der også en særlig hjælp at hente for svært overvægtige børn.

Det fremgår af en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Rapporten er igangsat og finansieret af Sundhedsstyrelsen, og formålet har været at kortlægge og beskrive kommunernes og regionernes indsatser til overvægtige og svært overvægtige børn, det vil sige børn i alderen 0-18 år, der henholdsvis har et BMI over 25 og over 30.

Det er første gang, at man får et samlet overblik over de forskellige indsatser.

"Vi har ikke tidligere kendt omfanget af indsatser til overvægtige og svært overvægtige børn eller vidst, hvad tilbuddene indeholder. Nu har vi så kortlagt området og finder, at stort set alle landets kommuner og regioner tilbyder indsatser til overvægtige børn, og at en tredjedel af kommunerne har særlige tilbud til svært overvægtige. Det er positivt set i lyset af problemets omfang. Man regner med, at cirka 10-15 procent af alle børn er overvægtige, når de starter i skole. Så det er vigtigt, at der er hjælp at hente", siger Pernille Due, professor ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Forskellige indsatser

Rapporten viser, at indsatserne varierer meget i indhold og omfang.
Nogle steder i landet tilbydes forældre og børn en enkeltstående samtale med en fagperson, såsom en sundhedsplejerske eller en diætist, mens man andre steder tilbyder langt mere omfattende indsatser, hvor børn og forældre forpligter sig til langvarige livstilsomlægninger, hvor de skal ændre vaner, spise anderledes, bevæge sig mere, og hvor der samtidig er støtte fra en psykolog.

Kortet viser, at 95 kommuner har tilbud til overvægtige børn. Heraf har 29 kommuner særlige tilbud til svært overvægtige børn. Af disse tilbyder 25 kommuner multikomponente indsatser, der omfatter både motion på gruppebasis og individuel eller gruppebaseret kostvejledning, mens fire kommuner har mere enkle indsatser, der omfatter individuelle eller gruppebaserede samtaler med fokus på kost og motion.

Der er også steder i landet, hvor regioners børneafdelinger og kommuner tilbyder fælles indsatser til svært overvægtige børn. Dette samarbejde vurderes i rapporten til at have potentiale til at skabe gode resultater for barnet, da det både bliver fulgt af specialister på sygehuset og af den lokale sundhedsplejerske, der kender barnet og familien.

Anbefaler evaluering

Rapporten viser også, at kun få indsatser indtil videre er evalueret. En anbefaling i rapporten er derfor, at man fremadrettet har fokus på at evaluere effekten, også for de børn, der falder fra undervejs, så man sikrer sig, at de ikke bliver tabt på gulvet.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 15.03.2017