Skip to main content

Kortlægning af livsstilsinterventioner

04-04-2017

”Kortlægning af livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt i regioner og kommuner" tager udgangspunkt i interviews med ansatte i kommuner og på sygehuse, og beskriver på basis af deres information de indsatser, der er i kommuner og regioner målrettet svært overvægtige børn og voksne.

I langt de fleste kommuner skelnes der, især på børneområdet, ikke mellem indsatser til borgere med overvægt og med svær overvægt. Da kommunale indsatser rettet mod overvægtige i langt de fleste tilfælde også gælder som et tilbud for svært overvægtige, indgår kommunale tilbud til overvægtige borgere også i oversigten.

Rapporten er udarbejdet til Sundhedsstyrelsen.

 

Forfattere: Lene Kierkegaard, Janni Ammitzbøll, Stine Glenstrup Lauemøller, Kasper Arnskov Nielsen, Pernille Due