Skip to main content
Uge 11, 2014

Fysisk syg, mentalt dårlig

Både det fysiske og mentale helbred er dårligt blandt mange kronisk syge

Personer, der har en kronisk sygdom eller lidelse, har det oftere dårligere både fysisk og mentalt, sammenlignet med personer der ikke er syge. Blandt personer som har slidgigt, angiver 15 % af mændene og 17 % af kvinderne, at de har det dårligt mentalt. Billedet er nogenlunde det samme, hvad enten man har astma, diabetes, forhøjet blodtryk, knogleskørhed, rygsygdom eller kronisk lungesygdom, KOL. En stor gruppe af syge oplever, at det ikke kun er det fysiske helbred, der svækkes men også det mentale helbred. Blandt mænd med knogleskørhed, osteoporose, angiver næsten en fjerdedel, at de har et dårligt mentalt helbred, og det samme gælder for 22 % af kvinderne.

Undersøgelsen sammenligner det fysiske og mentale helbred blandt personer, der har forskellige typer udbredte sygdomme med raske personer, og der er markante forskelle på det mentale helbred mellem f.eks. en der har forhøjet blodtryk og en der ikke har. Mens kun 7,7 % af mænd uden forhøjet blodtryk angiver, at de har et dårligt mentalt helbred, angiver 15,8 % af de mænd, der har forhøjet blodtryk, at deres mentale helbred er dårligt.

Tallene om det dårlige fysiske og mentale helbred blandt syge indikerer, at der kan være et behov blandt personer med forskellige typer sygdomme for at fokusere både på det fysiske og mentale helbred.

Se tabel for andel, der har dårligt fysisk og mentalt helbred, opdelt på udvalgte indikatorer
for sygelighed blandt mænd og kvinder


Tallene er fra den nye nationale sundhedsprofil "Danskernes sundhed", hvor over 150.000 borgere på 16 år og derover i hele landet har svaret på 54 spørgsmål om deres sundhed, sygelighed og trivsel. Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har sammen med Sundhedsstyrelsen og landets regioner stået for undersøgelsen, der viser resultater på både kommunalt, regionalt og nationalt niveau.

Befolkningens fysiske og mentale helbred er undersøgt på baggrund af et såkaldt SF-12-spørgeskema, der bygger på 12 spørgsmål, der belyser svarpersonens helbredstilstand inden for de seneste fire uger. Spørgsmålene omhandler helbredsrelaterede begrænsninger i fysisk funktion, social funktion og psykisk velbefindende, og er relevante for såvel syge som raske.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 12.03.2014