Skip to main content

Danskernes sundhed

04-06-2014

Over 160.000 danskere har i løbet af 2013 svaret på en række spørgsmål om deres sundhed, sygdom og trivsel. Svarene giver et enestående øjebliksbillede af danskernes sundhed, og resultaterne er nu samlet i Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2013.

På nogle områder går det fremad: Færre unge ryger, antallet af storrygere falder, og andelen af danskere, der drikker over Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse, er også faldet. Men mange spiser stadig usundt, rører sig for lidt og vejer for meget. Sundhedsprofilen viser også, at der er stor social ulighed i sundhed.

Danskernes Sundhed er tænkt som et opslagsværk, der beskriver udvalgte områder fra undersøgelsen. Sideløbende med rapporten er der udviklet en offentligt tilgængelig national database, som indeholder alle tal fra undersøgelsen. Databasen kan findes på www.danskernessundhed.dk

Undersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, KL og og landets fem regioner. Hver region har selv finansieret og gennemført regionale undersøgelser på kommuneniveau.

 

Forfatter: Anne Illemann Christensen, Michael Davidsen, Ola Ekholm, Pia Vivian Pedersen, Knud Juel