Skip to main content
Uge 11, 2012

Der er ofte fastfood tæt på skolen

Skolebørn og fastfood

Omkring to ud af tre 11-15-årige skoleelever har mulighed for at købe pizza, pølser, burger, shawarma eller anden fastfood tæt på skolen. Statens Institut for Folkesundheds seneste undersøgelse blandt 11-15 årige skoleelever viser, at 65 % af eleverne har ét eller flere fastfood-steder højst fem minutters gang fra deres skole. Blandt eleverne svarer 25 %, at der ligger ét fastfood-sted tæt på skolen, mens 40 % siger, at de har to eller flere fastfood-steder tæt på skolen.

Undersøgelsen siger ikke noget om, i hvilket omfang eleverne benytter sig af muligheden, men de fleste er altså bevidste om muligheden. Kun 10 % svarer, at de ikke ved, om der er fastfood i nærheden af skolen, mens 24 % siger, at der ikke er nogen steder i nærheden.

Fastfood er ofte meget kalorietæt og har et højt indhold af animalsk fedt, to kendetegn ved usund kost. Mange kosteksperter er betæn­kelige ved den store udbredelse af fastfood i de seneste par årtier, og andre undersøgelser har vist, at mange af de ældste skoleelever forlader skolen i pauserne for at købe fastfood. Derfor er tilgængeligheden af fastfood-steder i skolens nærhed interessant at se nærmere på.

I samme undersøgelse er de 11-, 13- og 15-årige spurgt om, hvor tit de spiser fastfood. Kun ca. 17 % svarer, at de aldrig spiser fastfood. Som det ses i figuren, er der flere drenge end piger og flere 15-årige end 11-årige, som spiser fastfood mindst to dage om ugen. Om det er i hjemmet, i skoletiden eller andre steder, de unge spiser fastfood, siger undersøgelsen ikke noget om.

Andel som spiser fastfood mindst to dage om ugen i 2010, i procent

 

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 14.03.2012