Skip to main content
Ugens tal, uge 10

Danskernes sundhedstilstand er blevet dårligere

Flere danskere mistrives – og det gælder især de unge. Derudover er der flere danskere, der sover dårligt, spiser usundt og har svær overvægt. Det viser Den Nationale Sundhedsprofil 2021, der bliver offentliggjort i dag.

Flere end 180.000 personer har i 2021 svaret på spørgsmål om deres sundhed, sygdom og trivsel i befolkningsundersøgelsen ”Hvordan har du det?”.

Resultaterne er nu samlet i en national sundhedsprofil.

”Overordnet set viser undersøgelsen, at det går den forkerte vej med folkesundheden på en lang række parametre. Generelt har danskerne fået det dårligere i forhold til tidligere målinger,” siger Anne Illemann Christensen, forskningschef ved Statens Institut for Folkesundhed.

Eksempelvis er der sket en stigning i andelen, der har svær overvægt. Det gælder alle aldersgrupper, og samlet set har knap hver femte voksne dansker (18,5 procent) svær overvægt.

Derudover har 15 procent været meget generet af søvnbesvær inden for de seneste 14 dage, mens 8,3 procent har været nedtrykte, deprimerede eller ulykkelige. Derudover er det kun 4 ud af 10, der lever op til WHOs anbefalinger for fysisk aktivitet, og hver femte dansker har stillesiddende fritidsaktiviteter.

Samtidig går det skidt med især de unges mentale trivsel. Mistrivsel blandt unge er steget markant gennem årene, og andelen af unge, der mistrives, er større end i den øvrige befolkning.

”Især unge kvinder i alderen 16-24 år mistrives, og andelen er blevet større gennem årene. For eksempel scorer over halvdelen af de unge kvinder højt på stressskalaen, og hver femte føler sig nedtrykt, deprimeret eller ulykkelig,” siger Anne Illemann Christensen. 

Mindre røg og alkohol

Der er også et par lyspunkter. Færre danskere ryger og drikker – og det gælder især de unge. Eksempelvis er andelen af unge og yngre, der drikker mere end 10 genstande om ugen, faldet markant.

Dataindsamlingen er foregået i et år med corona-restriktioner og nedlukninger, hvor især nattelivet har været ramt. Men da udviklingen har været faldende gennem alle årene, er corona ifølge Anne Illemann Christensen næppe hele forklaringen.

”Samtidig er det vigtigt at understrege, at selvom udviklingen går den rigtige vej, så er der stadig alt for mange unge, der ryger og har en usund alkoholkultur,” siger Anne Illemann Christensen.

Om undersøgelsen

Det er alle fem regioner, Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen, der har gennemført undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet samt Finansministeriet.

Undersøgelsen er den største sundhedsundersøgelse i Danmark. Den bliver gentaget hvert fjerde år og er den fjerde i rækken.

Kontakt: Anne Illemann Christensen, forskningschef, tlf.: 6550 7773 eller 4079 2222, e-mail: anch@sdu.dk, og Ola Ekholm, seniorrådgiver, tlf.: 6550 7772, e-mail: oek@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Redaktionen afsluttet: 09.03.2022