Skip to main content

Danskernes Sundhed

09-03-2022

Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2021 giver overblik over voksne danskeres sundhed, sygelighed og trivsel. Samtidig belyser undersøgelsen det seneste årtis udvikling inden for disse områder ved at benytte data fra de tidligere sundhedsprofilundersøgelser, der blev foretaget i 2010, 2013 og 2017.

 

I denne rapport præsenteres resultater for udvalgte områder af spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det?, som er foretaget af landets fem regioner og Statens Institut for Folkesundhed, SDU, i

februar til maj 2021.

 

Resultater fra undersøgelsen er offentligt tilgængelige og kan findes i den nationale database www.danskernessundhed.dk.

 

Dataindsamlingen er baseret på et spørgeskema, som blev udsendt til 324.000 personer på 16 år eller derover med bopæl i Danmark. I alt deltog 183.646 personer, hvilket svarer til 56,7 % af de adspurgte.

 

Undersøgelsen er gennemført i alle landets kommuner og regioner på samme tid, og det giver den enkelte kommune og region en god mulighed for at følge udviklingen lokalt og regionalt. Det er fjerde gang, at den fælles undersøgelse gennemføres. Derfor har vi nu et helt unikt billede af udviklingen i danskernes sundhed fra 2010-2021.

 

Forfattere: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Michael Davidsen, Sofie Rossen Møller, Julie Ellegaard Ibáñez Román, Kamilla Kragelund, Anne Illemann Christensen og Ola Ekholm