Skip to main content
Uge 10, 2014

Mange voksne ønsker at få sundere vaner

Sundhedsprofil 2013

Knap 73 % af voksne som ryger dagligt, vil gerne holde op med at ryge. Over halvdelen af voksne, 67,8 %, med stillesiddende fritidsaktiviteter vil gerne være mere fysisk aktive. Billedet er stort set det samme i alle landets fem regioner. Den største forskel mellem regionerne er på andelen af voksne, der drikker over de anbefalede genstandsgrænser, og som ønsker at drikke nedsætte forbruget. I Nordjylland ønsker 23,6 %, af dem der drikker over højrisikogrænsen, at nedsætte alkoholforbruget. I Hovedstaden er det 32,7 %, der ønsker det samme.

Tallene er fra den netop offentliggjorte sundhedsprofil, som Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet står bag sammen med regionerne og Sundhedsstyrelsen. Over 150.000 danskere over hele landet svarede i 2013 på spørgsmål om sundhed, sygdom, vaner og trivsel. Den sidste undersøgelse er fra 2010, og når man ser på, hvor mange der ønsker at få sundere vaner, er der omkring lige så mange i dag som for tre år siden, der ønsker at blive sundere. Også når det gælder kost, ønsker omkring halvdelen af voksne borgere i Danmark at spise sundere.

I databasen www.danskernessundhed.dk som er tilgængelig for alle, kan man se hvor mange fordelt på bl.a. aldersgrupper og
uddannelsesniveau, der ønsker at forbedre egne vaner.

Andelen af voksne i procent i landets 5 regioner som ønsker at forandre egne kost-, ryge-, alkohol- og motionsvaner i 2013

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 05.03.2014