Skip to main content
Uge 10, 2011

Ny database giver adgang til et hav af tal om voksnes sundhed, sygdom og trivsel

Den nationale sundhedsprofil 2010

Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed (SIF) lancerer i dag en interaktiv internetdatabase med resultater fra undersøgelsen "Hvordan har du det?". I alt har godt 177.000 voksne på 16 år eller derover besvaret spørgsmål om deres sundhed, sygelighed og trivsel.

Det er landets fem regioner og SIF ved Syddansk Universitet, der i samarbejde med Sundhedsstyrelsen i 2010 har gennemført den omfattende sundhedsprofilundersøgelse af den danske befolknings sundhed og sygelighed. Undersøgelsen er lavet på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Finansministeriet.

I internetdatabasen kan man selv danne tabeller og kort ud fra data fra den gennemførte undersøgelse. I alt indgår der ca. 90 indikatorer vedrørende sundhed, helbredsrelateret livskvalitet, sygelighed, sundhedsadfærd, kontakt til egen læge samt sociale relationer. Indikatorerne kan vises for hele landet, men også opdeles på regioner og kommuner. Det er muligt at opdele analyserne på køn, alder, uddannelsesniveau, erhvervsmæssig stilling, samlivsstatus og/eller etnicitet.

I internetdatabasen kan man fx finde at:

  • i alt 85,0 % af voksne danskere vurderer eget helbred som fremragende, vældig godt eller godt
  • jo kortere uddannelse des større er andelen, der har en eller flere langvarige/kroniske sygdomme
  • blandt mænd i aldersgruppen 55-64 år er 18,2 % svært overvægtige mens det i aldersgruppen 25-34 år er 11,2 %
  • andelen med usundt kostmønster varierer fra 9,8 % i Region Hovedstaden til 18,2 % i Region Nordjylland
  • i alt 71,2 % af alle rygere vil gerne holde op

I internetdatabasen findes en vejledning, der beskriver, hvordan databasen bruges. Endvidere findes en beskrivelse af undersøgelsens baggrund, formål, materiale og metode. Internetdatabasen: www.Sundhedsprofil2010.dk

 

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 09.03.2011