Skip to main content

Den Nationale Sundhedsprofil 2010

01-07-2011

SIF har udarbejdet rapporten for Sundhedsstyrelsen, som har udgivet rapporten.

Landets fem regioner, Sundhedsstyrelsen og SIF gennemførte i 2010 en undersøgelse af den voksne befolknings sundhed og sygelighed, hvor 177.639 voksne borgere deltog. Undersøgelsen er gennemført på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet.

Rapporten kan downloades her på siden.
Trykte eksemplarer kan bestilles hos Sundhedsstyrelsen på mail: sundhed@rosendahl-schultzgrafisk.dk
ISBN: 978-87-7104-176-7

 

Forfattere: Anne Illemann Christensen, Michael Davidsen, Ola Ekholm, Stig Eiberg Hansen, Maria Holst og Knud Juel