Skip to main content
Uge 9, 2010

Sundhed i borgernes hverdag

Sundhed i kommunen

Kommunerne har gennem den tætte kontakt til borgerne særlig gode muligheder for at varetage den borgerrettede forebyggelse. Kommuner kan nemlig medvirke til, at sundheden bliver en del af borgernes hverdag.

Uanset om det gælder om at få småbørn, skolebørn, voksne eller ældre til f.eks. at spise mere grønt eller være fysisk aktive, har kommunens forskellige forvaltninger adgang til mange af de arenaer, borgerne befinder sig til daglig. Ved at sætte ind i nærmiljøet kan kommunens medarbejdere og andre lokale aktører sammen tage ansvar og løfte opgaven om at gøre borgernes hverdag sundere. I de forskellige arenaer kan kommunerne arbejde både med information til borgerne, med borgernes færdigheder og med omgivelser og tilgængelighed. F.eks. kan kommunen for effektivt at fremme en sundere kost hos børn i daginstitutionerne arbejde med både at oplyse børn og forældre om sund kost, skabe gode rammer for måltider i institutionen, inddrage børnene i madlavningen og sikre at sund kost er tilgængelig i institutionen.

Udnytter kommunerne denne arenatilgang, får de adgang til borgerne i alle grupper, uanset alder og social status. Ved at foretage en række justeringer i kommunens eksisterende praksis bliver der mulighed for en ret omfattende forebyggelsesindsats.

Mulige miljøer/arenaer for en forebyggelsesindsats i forhold til aldersgrupper. De fremhævede steder er der, hvor kommunens medarbejdere i deres daglige praksis har kontakt med borgerne

Den arenabaserede tilgang er brugt i publikationen ”12 skridt fremme af sund kost og fysisk aktivitet – den gode kommunale model”, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet i samarbejde med Sund By Netværket. Publikationen bliver præsenteret og diskuteret på Sund By Netværkets konference i næste uge.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 03.03.2010