Skip to main content
Uge, 2017

Danskere med dårlig mental sundhed dør tidligere

Mental sundhed har betydning for, hvor længe man lever. Danskere med dårlig mental sundhed dør tidligere end dem med god mental sundhed. De bliver også oftere skilt og mister arbejdet

Ny undersøgelse viser, at danskere, der ikke har det godt mentalt, og som ikke trives, lever kortere end de danskere, der har det godt, og som trives.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, SDU, der står bag undersøgelsen. Til undersøgelsen har 130.000 personer i alderen 16-64 år bidraget med data og svar på spørgsmål, såsom hvordan de klarer hverdagen, om de har følelsesmæssige problemer, og hvordan de selv vurderer deres helbred.

Forskerne har efterfølgende fulgt personerne i fire år for at se, hvordan det er gået dem. Undersøgelsen viser, at danskere i alderen 45-64 år, der ikke har det godt mentalt, har mere end halvanden gang så stor risiko for at dø sammenlignet med dem, der har det godt mentalt.

Resultatet gælder, selv når der er taget højde for forskelle i uddannelsesniveau, langvarig sygdom, rygning, alkohol, BMI og fysisk inaktivitet.
Forskerne har især haft fokus på aldersgruppen 45-64 år, da der er meget få dødsfald i de yngre aldersgrupper.

Flere skilsmisser og højere arbejdsløshed

Der er ikke kun sammenhæng mellem mental sundhed og dødelighed. Ifølge undersøgelsen er der også sammenhæng mellem mental sundhed og en lang række sociale forhold.

For alle aldersgrupper gælder det eksempelvis, at personer med dårlig mental sundhed har dobbelt så stor risiko for at blive skilt og tre gange så stor risiko for at blive arbejdsløs sammenlignet med personer med god mental sundhed.

”Vi var godt klar over, at mental sundhed og død hang sammen, men vi var ikke klar over, at sammenhængen var så tydelig. Vi konkluderer i undersøgelsen, at en forklaring kan være, at en del personer med dårlig mental sundhed lever mere usundt samtidig med, at de trives dårligere på grund af helbredsmæssige problemer. Det er dog ikke hele forklaringen, og mental sundhed ser derfor ud til at have en selvstændig betydning for død, ligesom det har betydning for en lang række sociale forhold, såsom skilsmisse og arbejdsløshed,” siger forsker Anne Illemann Christensen, Statens Institut for Folkesundhed.

Tabel viser relativ risiko (RR) for død blandt personer med henholdsvis dårlig mental sundhed, moderat mental sundhed og god mental sundhed fordelt efter køn og alder. Der er justeret for uddannelse, langvarig sygdom, rygning, alkohol, BMI og fysisk inaktivitet. 45-64 år.

God mental sundhed

Det er en udpræget misforståelse, at god mental sundhed alene handler om at være glad og optimistisk.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er mental sundhed en tilstand af trivsel, hvor man kan udvikle og udfolde sine evner, håndtere belastninger, indgå i positive sociale relationer og bidrage til fællesskabet. Det handler altså både om, hvordan man oplever sit liv, og hvordan man fungerer i det daglige. Det er en kontinuerlig proces, der formes i samspil med omgivelserne.

I undersøgelsen er mental sundhed målt ud fra 12 spørgsmål, der belyser svarpersonernes helbredstilstand inden for de seneste fire uger.

Spørgsmålene handler for eksempel om, hvordan man selv vurderer sit helbred, i hvilket omfang man kan udføre dagligdagsaktiviteter, og hvorvidt det fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer har gjort det vanskeligt at se andre mennesker.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 22.02.2017