Skip to main content

Betydning af dårlig mental sundhed for helbred og socialt liv

16-03-2017

Mental sundhed er et vigtigt indsatsområde for forebyggelse og sundhedsfremme, og er i de senere år blevet genstand for stigende opmærksomhed i nationale og internationale sundhedsfaglige miljøer. Som et led i det igangværende arbejde med at forbedre vidensgrundlaget for mental sundhed har Sundhedsstyrelsen bedt Statens Institut for Folkesundhed om at gennemføre en registerbaseret opfølgning af personer med henholdsvis dårlig, moderat og god mental sundhed. Undersøgelsen gennemføres med henblik på at belyse sammenhængen mellem mental sundhed og en række helbredsmæssige og sociale udfald.

Rapporten er baseret på data fra Den Nationale Sundhedsprofil 2010. Analyserne gennemføres alene for aldersgruppen 16-64 år.

 

Forfattere: Anne Illemann Christensen, Michael Davidsen, Vibeke Koushede, Knud Juel