Skip to main content
Uge 7, 2010

Jo flere alvorlige begivenheder i barndommen jo højere risiko for dårlig mental sundhed.

Mental sundhed blandt voksne

En ny rapport om voksnes mentale sundhed viser, at der er en klar sammenhæng mellem at have været udsat for forskellige former for alvorlige begivenheder i barndommen og den mentale sundhed. Jo flere alvorlige begivenheder en person har været udsat for, desto højere er forekomsten af dårlig mental sundhed. Alvorlige begivenheder i barndommen kan fx være langvarig sygdom hos én af forældrene, anbringelse uden for hjemmet, langvarige familiekonflikter, langvarig arbejdsløshed hos én af forældrene og langvarige økonomiske problemer i familien.

Rapporten, som for første gang kortlægger voksne danskeres mentale sundhed, er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet for Sundhedsstyrelsen.

Figuren viser, at forekomsten af dårlig mental sundhed stiger med stigende antal af alvorlige begivenheder, som svarpersonen har haft. Det gælder både for mænd og kvinder. Eksempelvis er der blandt kvinder, der har oplevet tre eller flere alvorlige begivenheder, 28 % der har dårlig mental sundhed, mens det kun er 9 % blandt kvinder der ikke har oplevet nogle af disse begivenheder.

Andel, der har dårlig mental sundhed, i forhold til antal alvorlige begivenheder i barndommen. Mænd og kvinder. Procent.

Rapporten er baseret på resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005, hvor 10.082 personer har besvaret en række spørgsmål hvorfra det er muligt at beregne en score for mental sundhed. Svarpersonerne er på baggrund af resultatet delt op i tre grupper. De 10 % der scorede lavest blev defineret som personer med dårlig mental sundhed, mens de 65 % der scorede højest blev defineret som personer med god mental sundhed. De resterende 25 % blev defineret som personer med moderat mental sundhed.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 17.02.2010