Skip to main content

Mental sundhed blandt voksne danskere

12-08-2010

Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet rapporten "Mental sundhed blandt voksne danskere" for Sundheds- styrelsen. Resultaterne bygger på analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005.

Formålet med rapporten er at udvikle indikatorer til beskrivelse af befolkningens mentale sundhedstilstand, og beskrive forekomsten af mental sundhed i befolkningen. Sundhedsstyrelsen har prioriteret, at de udviklede indikatorer skal kunne anvendes i det nye kommunale, regionale og nationale sundhedsprofilarbejde, og at der er mulighed for at kunne identificere målgruppen med dårlig mental sundhed med henblik på at kunne tilrettelægge forebyggende og sundhedsfremmende indsatser og på at kunne monitorere målgruppen. Verdenssundhedsorganisationen, WHO definerer mental sundhed som "en tilstand af trivsel hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt, samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet".

Rapporten kan downloades som pdf her på siden. Trykte eksemplarer kan bestilles hos Rosendahls-Schultz via e-mail til: sundhed@rosendahls-schultzgrafisk.dk . Eller den kan bestilles via hjemmesiden: http://www.rosendahls-schultzgrafisk.dk

 

Forfattere: Anne Illemann Christensen, Michael Davidsen, Mette Kjøller, Knud Juel