Skip to main content
Uge 6, 2014

Markant fald i unges ugentlige alkoholforbrug

Unges ugentlige alkoholforbrug

Teenagere med højt alkoholforbrug har forhøjet risiko for ulykker og konflikter med forældre, kammerater og politiet. Disse teenagere har også forhøjet risiko for at drikke for meget som voksne. Derfor har der været stor opmærksomhed om det høje alkoholforbrug blandt unge i Danmark.

Forbruget er dog faldet i de seneste år. Figuren viser procentandelen af 15-årige drenge og piger, som drikker noget med alkohol mindst en gang om ugen fra 1991 til 2010. I årene 1991-2002 omfatter tallene øl, vin og stærk spiritus, i årene 2006 og 2010 tillige nye produkter såsom alkopops. Andelen med ugentligt forbrug steg i årene 1991-2002 men har siden været faldende. Udviklingen siden 2002 har været ensartet for andelen der drak øl, vin og stærk spiritus, mens tallet for alkopops holdt sig nogenlunde konstant 2006-2010.

For drenge ses et tilsvarende fald i andelen, som har været fulde. For piger steg andelen, der havde været fulde i årene 1991-2002, men har siden været et lille fald. Trods det markante fald var både forbrugshyppighed og fuldskab blandt danske 15-årige langt højere end i de øvrige nordiske lande i 2010 (Finland, Grønland, Island, Norge og Sverige).

Tallene stammer fra Skolebørnsundersøgelsen, som undersøger et repræsentativt udsnit af unge hvert fjerde år. Undersøgelsen kan ikke afsløre årsagen til det markante fald, men viser, at der er sket et tydeligt fald mellem 2002 og 2006. Da Danmark indførte aldersgrænser på 16 år for salg af øl og vin i butikker fra 1. juli 2004, må det formodes at dette er en medvirkende forklaring. Effekten af de nye aldersgrænser på 18 år for køb af spiritus, som blev indført i april 2011, kan nærværende undersøgelse ikke vurdere effekten af, da de nyeste data er fra 2010.

Procentandel af 15-årige, som drikker alkohol mindst en gang om ugen 1991-2010

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 05.02.2014