Skip to main content
Uge 5, 2019

Kommunerne får inspiration til bedre at støtte unge med mistrivsel

Ny rapport giver eksempler på, hvordan kommunerne internt kan arbejde på tværs for bedre at hjælpe unge med mistrivsel

Sønderborg Kommune har oprettet et tværfagligt team for spiseforstyrrelser. Herning Kommune har omlagt hele Børn- og Ungeforvaltningen. Og i Furesø Kommune har man etableret en Ungeafdeling, der går på tværs af børn- og voksenområdet.

Disse og andre eksempler, der viser måder at organisere og tilrettelægge det tværfaglige samarbejde om unge med mistrivsel, kan man læse om i en ny rapport.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der har udarbejdet rapporten. Dens formål er at give landets kommuner inspiration til, hvordan de bedre kan arbejde med at styrke det tværfaglige samarbejde på tværs af faggrupper, forvaltninger og sektorer. Og det er her, at Sønderborg, Herning og Furesø kommer ind i billedet.

Det fortæller videnskabelig assistent Mette Marie Kristensen, Statens Institut for Folkesundhed, der har været med til at lave rapporten.

”De tre kommuner er valgt, fordi de har gode erfaringer med netop at arbejde på tværs med forebyggelse af mistrivsel blandt unge. Kommunerne har eksempelvis erfaringer med at samarbejde om inklusion og tidlig opsporing af mistrivsel i folkeskolen, med at støtte de unge i at komme i uddannelse og beskæftigelse og med at skabe en god overgang fra indlæggelse til hverdagsliv,” fortæller Mette Marie Kristensen.

Koordinering og videndeling på tværs

Ud over samarbejdet internt i kommunen ser rapporten på, hvordan man i og uden for kommunerne har skabt løsninger på koordinering og videndeling på tværs af kommuner og sektorer.

”Når børn og unge mistrives, er problemerne ofte så komplekse, at de ikke kan løses af en enkelt faggruppe eller inden for en enkelt forvaltning eller sektor. Derfor giver det god mening at kigge på Sønderborg, Herning og Furesø, hvor det er lykkedes at skabe bedre rammer for samarbejdet på tværs til gavn for unge med mistrivsel,” siger Mette Marie Kristensen.

På baggrund af erfaringer i de tre kommuner kommer rapporten også med en række anbefalinger til, hvad der fremmer det tværfaglige samarbejde.

Det er Sundheds- og Ældreministeriet, der har bestilt rapporten.

Rapporten beskriver seks eksempler eller cases fra kommunerne, nemlig:
  • Herningmodellen: Øget fokus på forebyggelse og tidlig indsats
  • Kompetencecenter for Inklusion og Læring (KIL): Inklusion af børn og unge i folkeskolen
  • Ungeafdelingen: Bedre overgang fra ung til voksen
  • Ungecenteret: Bedre fra grundskole til ungdomsuddannelse
  • Team for Spiseforstyrrelser: Bedre overgang fra indlæggelse til hverdagsliv
  • Livsmod: Bedre samarbejde mellem sektorerne og kommunerne

Kontakt

Videnskabelig assistent Mette Marie Kristensen, tlf. 65 50 78 05, e-mail: memk@si-folkesundhed.dk eller seniorforsker Maj Britt Dahl Nielsen, tlf. 65 50 77 84, e-mail: mbdn@si-folkesundhed.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU. 

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 30.01.2019