Skip to main content

Det gode samarbejde om børn og unge i mistrivsel

30-01-2019

Sundheds- og Ældreministeriet har bedt Statens Institut for Folkesundhed om at identificere eksempler på vellykkede tværfaglige samarbejder i kommunerne omkring unge med mistrivsel – og belyse, hvordan og under hvilke forudsætninger gode samarbejder fungerer (virkningsmekanismer).

Rapporten fokuserer på samarbejdet om unge i alderen 13-25 år. Denne periode udgør en særlig sårbar periode, som er karakteriseret af en række kritiske overgange, f.eks. overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og fra uddannelse til arbejde.

 

Forfattere: Mette Marie Kristensen, Anna Paldam Folker, Sofie Smedegaard Skov og Maj Britt Dahl Nielsen