Det gode samarbejde om børn og unge i mistrivsel

30-01-2019

Sundheds- og Ældreministeriet har bedt Statens Institut for Folkesundhed om at identificere eksempler på vellykkede tværfaglige samarbejder i kommunerne omkring unge med mistrivsel – og belyse, hvordan og under hvilke forudsætninger gode samarbejder fungerer (virkningsmekanismer).

Rapporten fokuserer på samarbejdet om unge i alderen 13-25 år. Denne periode udgør en særlig sårbar periode, som er karakteriseret af en række kritiske overgange, f.eks. overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og fra uddannelse til arbejde.

 

Forfattere: Mette Marie Kristensen, Anna Paldam Folker, Sofie Smedegaard Skov og Maj Britt Dahl Nielsen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies