Skip to main content
Uge 5, 2018

Danskere med leddegigt plages af smerter

Ondt i arme, ben og ryg. Personer med leddegigt er meget plaget af smerter og har flere sygedage om året end resten af befolkningen, viser ny rapport

Langt størstedelen af de personer, der har leddegigt, er meget generet af smerter. Det fremgår af en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Undersøgelsen viser, at næsten 90 procent af personer med leddegigt har smerter i arme, hænder, ben, knæ og andre led, mens omkring 70 procent plages af smerter i skulder, nakke eller i ryg og lænd.

Undersøgelsen bygger på spørgeskemaer, hvor 162.000 danskere i 2013 har svaret på spørgsmål om deres helbred, trivsel og sygelighed, herunder også smerter.

Leddegigt er en betændelsesreaktion i leddene, der skyldes ændringer i immunsystemet. Ud fra de data, som undersøgelsen bygger på, vurderes det, at omkring 37.000 danskere har leddegigt. Det svarer til 0,8 procent af den voksne danske befolkning.

”Det er bekymrende, at hovedparten af danske leddegigtpatienter er så plaget af smerter. Det nedsætter deres livskvalitet og går ud over deres daglig virke,” siger Maja Bæksgaard Jørgensen, forsker ved Statens Institut for Folkesundhed.

Dårligt selvvurderet helbred

Maja Bæksgaard Jørgensen påpeger, at personer med leddegigt ifølge undersøgelsen har dårligere selvvurderet helbred, ligesom de også har et dårligt fysisk helbred og et højere stressniveau sammenlignet med personer uden leddegigt.

Personer med leddegigt har desuden oftere risiko for at lide af flere kroniske sygdomme.

Flere sygedage

Undersøgelsen viser også, at personer med leddegigt i gennemsnit har 5,6 ekstra sygedage om året i forhold til personer, der ikke har leddegigt. Det genererer i alt cirka 50.000 ekstra sygedage, svarende til et produktionstab på 67 mio. kr. om året.
Undersøgelsen er bestilt af Gigtforeningen.

Tabellen viser andelen af personer, der har været meget generet af smerter eller ubehag inden for de seneste 14 dage i 2013.

Kontakt

Maja Bæksgaard Jørgensen, forsker

Find profil her

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 31.01.2018