Skip to main content

Leddegigt i Danmark

26-01-2018

Rapporten Leddegigt i Danmark. Nøgletal 2018 belyser forekomsten af leddegigt i den voksne danske befolkning. Endvidere beskriver rapporten populationens helbred, trivsel og sygelighed samt estimerer antallet af sygdomsspecifikke sygedage, det kortsigtede produktionstab, den offentlige kasses refusion af sygedagpenge og omkostningerne til hjemmehjælp- og praktisk hjælp.

Rapporten benytter spørgeskemadata fra Den Nationale Sundhedsprofil 2013 og registeroplysninger fra Landspatientregistret. Endvidere indhentes der oplysninger fra en række andre relevante nationale registre.

Forfattere: Maja Bæksgaard Jørgensen, Michael Davidsen, Anne Illemann Christensen, Lone Prip Buhelt, Janne Schurmann Tolstrup