Skip to main content
Ugens tal, uge 4

Ny rapport sætter fokus på skolebørns motoriske udvikling

Seks procent af børn i 0. klasse har motoriske vanskeligheder

I langt de fleste tilfælde udvikler børn sig motorisk, som de skal, men der er også børn i seks-syvårsalderen, der har motoriske vanskeligheder.

En ny rapport viser, at omkring seks procent i 0. klasse har motoriske vanskeligheder. De har svært ved eksempelvis at kaste en bold, hoppe eller holde balancen.

Statens Institut for Folkesundhed og Databasen Børns Sundhed står bag rapporten. Den tager udgangspunkt i sundhedsplejerskers observationer af 5.963 børn i 0. klasse, der er undersøgt i skoleåret 2018/19.

Knap hvert tredje barn, 29 procent, får én bemærkning af sundhedsplejersken til motorisk udvikling. Én bemærkning betyder, at der er én motorisk ting, som børnene ikke kan. I de flestes tilfælde dækker bemærkningen over, at de ikke kan løbe gadedrengeløb eller gribe en bold.

Det er imidlertid de børn, der får mindst tre bemærkninger af sundhedsplejerskerne til motorisk udvikling, der vurderes at have motoriske vanskeligheder. Det vil sige, at der er mindst tre motoriske ting, som børnene ikke kan, og som vurderes til at være af en sådan karakter, at det påvirker deres dagligdag og sociale liv.

Det er især drenge, børn, der er født for tidligt, samt overvægtige børn, der har motoriske vanskeligheder.

”Gode motoriske færdigheder er af stor betydning for børns sundhed og fysiske og psykiske trivsel og er en forudsætning for at lege med andre børn og være fysisk aktiv. Derfor vækker det bekymring, at omkring seks procent har motoriske vanskeligheder,” siger Trine Pagh Pedersen, projektleder ved Statens Institut for Folkesundhed.

Bliver oftere drillet

Rapporten viser også, at børn med motoriske vanskeligheder oftere har flere udfordringer samtidig. De har typisk også problemer med deres sproglige udvikling og har for eksempel svært ved at udtale ord korrekt. De har også oftere sociale problemer, har svært ved at lege med andre børn, er enspændere eller bliver drillet og/eller mobbet.

”Rapporten tydeliggør, at det er vigtigt at være opmærksom på disse børn og støtte dem i deres motoriske udvikling,” siger Trine Pagh Pedersen.

Kontakt

Trine Pagh Pedersen, projektleder, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, e-mail: tppe@si-folkesundhed.dk, telefon 6550 7885, eller Pia Rønnenkamp, fagchef, sundhedsplejen i Brøndby Kommune, e-mail: piron@brondby.dk, telefon 2364 7294. 

Vil du læse mere?

Se rapport

Redaktionen afsluttet: 22.01.2020