Skip to main content
Uge 4, 2012

Mange unge er udsat for tobaksforurenet luft

Unge og tobaksforurenet luft

At rygning øger risikoen for en række alvorlige sygdomme er velkendt. En ryger inhalerer kun en del af tobaksrøgen, og puster meget af røgen ud igen, så hvis man ryger indendørs bliver både luften, gardiner, tæpper, møbler m.m. forurenet med tobaksrøgens skadelige stoffer. Når man opholder sig i tobaksforurenede omgivelser indånder og optager man de skadelige stoffer, og det er veldokumenteret, at denne passive rygning også er meget sundhedsskadelig. I alt 16,2 % af de 16-20-årige i Danmark oplyser, at de selv ryger dagligt. Desuden udsættes 25 % af ikke-dagligrygere, svarende til ca. 72.000 unge på landsplan, for tobaksforurenet luft mindst en halv time om dagen. Det viser rapporten ”National Sundhedsprofil Unge 2011”, som kortlægger unges livsstil og sundhedsvaner.

Deltagerne i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvor mange timer de opholder sig dagligt i lokaler, hvor der ryges, eller hvor røg fra andre dele af bygningen har blandet sig med luften. Tabellen nedenfor viser, hvor mange timer om dagen ikke-dagligrygere er udsat for tobaksforurenet luft. Tabellen viser, at der ikke er systematiske forskelle mellem drenge og piger. I alt 25,9 % af drengene og 24 % af pigerne, der ikke ryger dagligt, udsættes for tobaksforurenet luft mindst en halv time dagligt. Og en mindre gruppe på 8,7 % af ikke-dagligrygere svarer, at de udsættes mindst fire timer om dagen.

Der er alvorlige helbredsmæssige konsekvenser ved udsættelse for tobaksforurenet luft. Det er kræftfremkaldende og øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme og luftvejslidelser. Desuden forårsager tobaksforurenet luft ofte gener som fx irritation af øjne og slimhinder i halsen, hoste og hovedpine.

Antal timer pr. dag ikke-dagligrygere er udsat for tobaksforurenet luft opdelt på køn. Procent

 

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 25.01.2012