Skip to main content
Uge 4, 2009

Vandpibe får flere unge til at prøve tobak

Unge og rygning

Antallet af drenge og piger i 9. klasse, som har prøvet at ryge tobak stiger, når man ser på både cigaretter og vandpibe. I de sidste ti år har der ellers været et kontinuerligt fald i unge, som prøver at ryge tobak.
I 2006 blev omkring 5000 drenge og piger i 9. klasse spurgt, om de nogensinde havde prøvet at ryge cigaretter, og i 2007 blev eleverne også spurgt, om de havde prøvet at ryge vandpibe, og så ændrer billedet sig og viser samlet en stigning. 61 % af pigerne og 65 % af drengene har prøvet at ryge enten cigaretter, vandpibe eller begge dele. Kun 39 % af pigerne og 35 % af drengene siger, de aldrig har prøvet at ryge nogen af delene.

Andel af unge i 9. klasse som i 2006 og 2007 havde prøvet at ryge (i procent)

(Bemærk at eleverne i 2006 kun blev spurgt, om de har prøvet at ryge cigaretter. I 2007 er eleverne blevet spurgt, om de har prøvet at ryge cigaretter, vandpibe eller begge dele)

Udviklingen fra 2002 til 2006 i andelen af unge i 9. klasse som har prøvet at ryge (i procent)

(Bemærk at eleverne i 2002 og 2006 udelukkende er spurgt om rygning af cigaretter)

Vandpibe rygning er relevant at tage med i undersøgelserne, da det på mange måder kan sidestilles med cigaretrygning, fordi røgen indeholder samme stoffer som tjære, kulilte, nikotin og tilsætningsstoffer som f.eks. ammoniak.
Kun ganske små mængder bliver frasorteret, når røgen løber gennem vandet i vandpiben. Den tilgængelige dokumentation peger på, at vandpiberygning giver de samme helbredsskader som cigaretrygning, hvilket vil sige lungekræft, rygelunger KOL og hjertekarsygdomme.

I en tid hvor der gøres meget ud af at få voksne til at kvitte tobakken, hvilket også resulterer i færre rygere, er det tilsyneladende vigtigt også at styrke den forebyggende indsats i forhold til børn og unge.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 21.01.2009