Skip to main content
Uge 3, 2016

Mental sundhed er kommet på kommunernes dagsorden

Kommunerne prioriterer i stigende grad indsatser, der skal fremme borgernes mentale sundhed

Landets kommuner prioriterer i stigende grad indsatser, der skal fremme mental sundhed. Det er blandt andet indsatser rettet mod at fremme mental sundhed blandt børn og ældre, der prioriteres.

Det fremgår af en ny rapport fra Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed.

Undersøgelsen viser, at andelen af kommuner, der har iværksat indsatser for at fremme trivslen blandt folkeskoleelever, er steget fra 71 procent i 2013 til 87 procent i 2015.

Hvad angår ældre, anvender en større andel af kommunerne i 2015 systematisk forebyggende hjemmebesøg til at opspore mentale helbredsproblemer, nemlig 70 procent mod 58 procent i 2013.

Mental sundhed på tværs af fagområder

Undersøgelsen viser endvidere, at en større andel af kommunerne arbejder med mental sundhed som en integreret del af indsatsen inden for forskellige fagområder.

Eksempelvis svarer 67 procent af kommunerne i 2015, at mental sundhed i stor udstrækning indgår som en del af indsatsen på skoleområdet, sammenlignet med 44 procent i 2013.

Samme tendens ses på ældreområdet, hvor 48 procent svarer, at mental sundhed i stor udstrækning indgår som en del af indsatsen i 2015 mod 39 procent i 2013. Det fremgår også af figuren.

"Udviklingen vidner om, at der er kommet en større opmærksomhed og engagement omkring arbejdet med mental sundhed i landets kommuner, og at kommunerne i stigende grad arbejder på at inkludere mental sundhed i den samlede sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats i kommunen," siger videnskabelig assistent Nanna Schneekloth Christiansen.

Indgår som integreret del

Figuren viser andelen af kommuner, der vurderer, at mental sundhed i stor udstrækning indgår som en integreret del af indsatsen inden for forskellige kommunale fagområder.

Som det fremgår, er andelen steget indenfor stort set alle fagområder.

Faglige anbefalinger om, hvad der virker

Center for Interventionsforskning har fulgt kommunernes arbejde med at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i perioden fra 2013 til 2015.

Formålet med forebyggelsespakkerne er at styrke folkesundheden gennem en række faglige anbefalinger, der giver kommunerne et kvalificeret grundlag til at prioritere sundhedsfremmende indsatser og bruge ressourcerne dér, hvor der er
viden om, hvad der virker. En af forebyggelsespakkerne handler om mental sundhed. Den indeholder en række anbefalinger til, hvordan kommunerne kan være med til at fremme borgernes trivsel og mentale sundhed.

Sundhedsstyrelsen har siden 2012 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunerne inden for eksempelvis tobak, fysisk aktivitet, alkohol og mental sundhed.

Næsten alle kommuner med i undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemabesvarelser fra 94 kommuner, der har svaret på omfattende spørgeskema i 2013, 2014 og 2015.
Samtidig har 10 kommuner deltaget i kvalitative interviews i både 2014 og 2015.

Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Center for Forebyggelse i Praksis, Kommunernes Landsforening og Sundhedsstyrelsen.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 20.01.2016