Skip to main content

Kortlægning

16-11-2016

Denne rapport præsenterer resultaterne fra den tredje kortlægning af kommunernes arbejde med at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Kortlægningen giver en status på kommunernes implementering af forebyggelsespakkerne og beskriver endvidere, hvordan arbejdet med implementeringen af pakkerne har udviklet sig i perioden fra 2013-2015.

Rapporten kan bruges som et opslagsværk, der viser status på og udviklingen i arbejdet med forebyggelsespakkerne på nationalt og regionalt niveau i perioden 2013-2015. Endvidere kan alle kommuner sammenligne egen indsats med den nationale udvikling, der er præsenteret i kortlægningen. 

Kortlægningen fokuserer på kommunernes arbejde med at implementere de 11 forebyggelsespakker og samler således resultater fra de to foregående kortlægninger fra 2013 og 2014. Det er første gang, at den samlede kommunale borgerrettede forebyggelsesindsats belyses så grundigt.

 

Forfattere: Nanna Schneekloth Christiansen, Teresa Holmberg, Katia Keglberg Hærvig, Anne Illemann Christensen, Morten Hulvej Rod