Skip to main content
Uge 2, 2016

Mænd får langvarige skader efter trafikulykker – kvinder efter hjemmeulykker

Mere end hver tiende har været udsat for en ulykke inden for det seneste år, og der er forskel på kønnene, hvad angår langvarige følgevirkninger

En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 13 procent af den voksne danske befolkning har været udsat for en ulykke inden for det seneste år.

Andelen er lidt større blandt mænd, lidt over 14 procent, end blandt kvinder, 12 procent.

Samtidig er der stor forskel på mænd og kvinder, hvad angår følgevirkningerne efter trafikulykker og ulykker i hjemmet.

Undersøgelsen viser, at mænd i højere grad end kvinder får langvarige følger blandt dem, der har været udsat for en trafikulykke.
Hvor fire ud af ti mænd får langvarige følgevirkninger efter en trafikulykke, gælder dette kun gælder for én ud af fire kvinder.

Ulykker i hjemmet

Omvendt så døjer kvinder i højere grad end mænd med langvarige følgevirkninger efter ulykker inden for hjemmets fire vægge.
Næsten tre ud af ti kvinder oplever følgevirkninger af langvarig karakter efter en hjemmeulykke. For mænd drejer det sig om mindre end én ud af fem.

"Det er lidt overraskende, at der er så tydelig forskel på mænd og kvinder. En forklaring kan være, at de trafikulykker, som mænd er involveret i, er mere alvorlige, mens det samme måske kan siges om de ulykker, kvinder udsættes for i hjemmet," siger Heidi Amalie Rosendahl Jensen, en af forskerne bag undersøgelsen.

Landsdækkende undersøgelse

I undersøgelsen har 13.500 personer svaret på, om de inden for det seneste år har været involveret i en ulykke uden for arbejdstiden, som gjorde det besværligt eller umuligt at udføre de daglige gøremål.

Svarpersonerne har specificeret, hvilken type ulykke de eventuelt har været udsat for, såsom en idræts- eller sportsulykke, en hjemmeulykke, en trafikulykke eller anden form for ulykke i fritiden.

De, der har været udsat for en af de nævnte typer ulykker, har desuden angivet, om de i denne forbindelse pådrog sig følgevirkninger af mere varig karakter, det vil sige seks måneder eller mere.

Undersøgelsen baserer sig på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013.

Figur. Andel med følgevirkninger af mere varig karakter (seks måneder eller mere) blandt personer, der inden for det seneste år har været udsat for forskellige typer ulykker eller uheld (uden for arbejdstiden). Procent.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 13.01.2016