Ulykker

14-11-2016

I denne rapport er forekomsten af ulykker og uheld inden for det seneste år (uden for arbejdstiden) målt ved selvrapportering. Spørgsmål om ulykker er indgået i alle SUSY-undersøgelserne siden 1987, og svarpersonerne har specificeret, hvilken type ulykke de eventuelt har været udsat for (ulykke ved idræt/sport, hjemmeulykke, trafikulykke eller anden form for fritidsulykke). Hvis man har været udsat for én af de nævnte typer ulykker, er der desuden blevet spurgt til, om de følgevirkninger, man pådrog sig i den forbindelse, har været af en mere varig karakter (6 måneder eller mere) eller ej.

 

Forfattere: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Bjarne Laursen, Anne Illemann Christensen, Ola Ekholm, Michael Davidsen, Knud Juel

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies