Skip to main content
Uge 1. 2016

Unge tror, at det er ok med forældrene at drikke sig fuld

40 procent af alle gymnasieelever tror, de har forældrenes accept til at være fuld i weekenden

Det er helt ok med far og mor at drikke sig fuld næsten hver weekend. Det er i hvert fald, hvad mange gymnasieelever tror. Cirka 40 procent af landets gymnasieelever tror, at deres forældre synes, det er helt i orden eller i orden, hvis de er fulde næsten hver weekend.

Det viser undersøgelsen Ungdomsprofilen 2014 fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Omvendt svarer lidt over halvdelen af eleverne, at de tror, at deres forældre ikke eller slet ikke synes, det er i orden, hvis de drikker sig fuld hver weekend.

Forældres holdning er afgørende

Ungdomsprofilen viser samtidig, at forældrenes holdning hænger sammen med, hvor ofte og hvor meget alkohol de unge drikker.

I undersøgelsen er gymnasieeleverne blevet spurgt til, hvad deres forældre tænker, hvis de drikker sig fuld hver weekend. De unge, der oplever, at deres forældre synes, at det er i orden, at de drikker sig fuld, drikker hyppigere end de unge, der oplever, at forældrene ikke synes, at det er i orden.

Figuren viser, hvor stor en andel, der har drukket mindst fem genstande i løbet af en uge, sammenholdt med oplevelsen af forældrenes holdning.

Som det fremgår, ses en tydelig sammenhæng. Mere end halvdelen af de gymnasieelever, der oplever, at deres forældre synes, det er helt i orden, de drikker, har i løbet af en typisk uge haft en drikkeepisode, hvor de har indtaget mindst fem genstande.

I gruppen, der omvendt mener, at deres forældre slet ikke synes, det er i orden, er andelen af dem, der drikker mere end fem genstande ved samme lejlighed, mindre end 10 procent.

"Vi ved fra tidligere undersøgelser om mindre børn, at forældres holdning til alkohol har stor betydning for, hvornår børnene begynder at drikke, og hvor meget de drikker. Nu kan vi så også se, at det også gør sig gældende for unge, altså de 15-20-årige. Her har forældrenes holdning også en afgørende betydning for, hvor meget og hvor ofte de unge drikker," siger Pernille Bendtsen, som forsker i unge og alkohol.

Figur: Andel, der har drukket mindst fem genstande ved samme lejlighed i løbet af en uge, opdelt efter forældres holdning til de unges alkoholindtag.

Ungdomsprofilen er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. I alt har 75.096 unge i alderen 15-25 år (70.546 gymnasieelever inklusive HF og 4.550 erhvervsskoleelever) deltaget.

Formålet med Ungdomsprofilen er at give et nuanceret billede af sundhedsadfærd, helbred og trivsel blandt danske unge.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 06.01.2016