Skip to main content
Uge 1, 2012

Mange er i dårlig form og vil gerne være mere fysisk aktive

Voksnes fysiske form og aktivitet

Mange kvinder og mænd mener ikke, at de er i god eller rigtig god form. Faktisk mener flere end 61 % af danskerne, at de er i dårlig, mindre god eller nogenlunde form. En mindre andel af mænd, 57 % end kvinder, 66 % angiver at være i dårlig, mindre god eller nogenlunde god form. Samtidig angiver de fleste i denne gruppe, at de gerne vil lave mere fysisk aktivitet, da 78 % angiver, at de gerne vil være mere fysisk aktive. En lidt større andel af kvinderne, 80 % end mændene, 74 % ønsker at være mere fysisk aktive.

På den første figur kan man se, at den overvejende del af danskerne vurderer deres fysiske form som værende god eller nogenlunde og at kun ganske få vurderer deres form som virkelig god eller dårlig.

Selvvurderet fysisk form blandt mænd og kvinder (2010-tal)

Den anden figur viser, at der er god sammenhæng mellem form og ønsket om at være mere aktiv. Groft sagt kan man sige, at jo dårligere form, man vurderer at være i, jo oftere ønsker man at blive mere aktiv. Forskellene mellem mænd og kvinder er relativt beskedne, men det er ikke desto mindre et gennemgående træk, at en større andel af mændene dels vurderer sig selv som værende i bedre form end kvinderne, dels ikke udtrykker den samme lyst til at være mere aktive.

Andel som gerne vil være mere fysisk aktiv i forhold til fysisk form (2010-tal)

Hvis man endvidere kigger på aldersforskelle, viser det sig, at der blandt de unge 16-24-årige mænd kun er 41 %, som vurderer sig selv som værende i dårlig, i mindre god eller i nogenlunde form, mens det er ca. 60 % for de resterende aldersgrupper blandt mænd. For kvinderne gælder, at alderen næsten ikke spiller nogen rolle for vurderingen af fysisk form, således vurderer mellem 59-68 % af kvinder i alle aldersgrupper, at deres form er dårlig, mindre god eller nogenlunde.

Når man ser på ønsket om at være mere fysisk aktiv, er der en klar tendens til, at jo ældre man bliver, des mindre ønsker man at blive mere aktiv, fx ønsker ca. 90 % af dem under 45 år at være mere fysisk aktive, mens det kun gælder for lidt mere end 50 % blandt personer over 65 år.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 04.01.2012