Skip to main content

Qeqqata Modellen

27-09-2023

I 2020 indgik Qeqqata Kommunia, Paarisa (den nationale forebyggelses enhed under Socialstyrelsen i Grønland) og Center for Folkesundhed i Grønland fra Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet et partnerskab om en helhedsorienteret og lokalsamfundsbaseret indsat for at højne trivsel og mindske brugen af rusmidler blandt børn og unge i Qeqqata Kommunia. Partnerskabets samarbejdsmodel har senere fået navnet Qeqqata Modellen. 

Rapporterne er de første større afrapporteringer af arbejdet i Qeqqata Modellen. Rapporten: Qeqqata Modellen - Et partnerskab for at fremme sundhed og trivsel blandt børn i Qeqqata Kommunia har til formål er at beskrive partnerskabets opstart, værdigrundlaget for partnerskabets arbejde samt de indledende aktiviteter i partnerskabets tre første leveår. Som en del af modellen har Center for Folkesundhed i Grønland sideløbende lavet en analyse af Qeqqata Kommunias implementeringskapacitet, der beskrives i rapporten: Implementeringskapacitet i Qeqqata Kommunia.

Qeqqata Modellen

Download rapporten her

Qeqqata Modeli

Nalunaarusiaq Downloaderuk

Implementeringskapacitet i Qeqqata Kommunia

Download rapporten her

Qeqqata Kommuniani atuutilersitsisarnermi isumalluutit pigineqartut

Nalunaarusiaq Downloaderuk