Skip to main content

Mental sundheds betydning for, om unge gennemfører en uddannelse og får beskæftigelse

22-06-2022

Den mentale sundhed påvirkes af mange forskellige faktorer, og er et resultat af komplekse sammenhænge mellem hvordan vores omgivelser påvirker os, vores forudsætninger og ressourcer til at omsætte påvirkningerne til vores eget liv, og hvordan vi evner at håndtere evt. pres og stress. Derfor vil alle i gennem livet blive udfordret i en grad, der har betydning for ens mentale sundhed, men konsekvensen for den enkelte vil være forskellig.

I alt er resultaterne i denne rapport baseret på spørgeskemabesvarelser fra 75.000 elever på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, som kobles med en række nationale administrative registre. Det er således muligt, at se hvordan unge med henholdsvis høj og lav grad af mental sundhed i 2014 - som var i fuld gang med deres ungdomsuddannelse – lykkedes med at afslutte denne uddannelse, og efterfølgende valgte at læse videre eller at etablere sig på arbejdsmarkedet.

Forfattere: Caroline H. Udesen, Charlotte A. Holst, Michael Davidsen, Janne S. Tolstrup og Maja Bramming