Skip to main content

Druknedødsfald i Danmark i 2019 og 2020

28-06-2022
Langt de fleste druknedødsfald i Danmark skyldes ulykker, som kan forhindres. De årlige druknestatistikker er derfor et vigtigt redskab i arbejdet med at forebygge drukneulykker i Danmark, da de giver indsigt i, hvor drukneforebyggende indsatser er nødvendige. Der har i de tidligere rapporter, ud over de faste opgørelser, været fokus på forskellige temaer, heriblandt de socioøkono-miske forhold blandt de druknedøde, sæsonvariation, vandtemperatur m.m. I denne rapport sættes der fokus på drukneulykker, hvor alkohol og/eller stoffer har været involveret.

 

I nærværende rapport er oplysninger om druknedødsfald i Danmark primært indhentet fra dødsat-tester på personer, der er døde på grund af drukning. Oplysningerne fra dødsattesterne suppleres med information fra andre kilder, blandt andet TrygFondens og Rådet for Større Bade- og Vandsik-kerheds presseklip om druknedødsfald og fra redningstjenesternes rapporter via Søsportens Sik-kerhedsråd.

 

Forfattere: Maria Holst Algren, Hannah Ahrensberg, Siri Rosenkilde, Bjarne Laursen og Lau Caspar Thygesen