Skip to main content

Den kommunale ældrepleje i Grønland

02-11-2022
De seneste år er der kommet større fokus på ældreområdet i Grønland både politisk og forskningsmæssigt. Befolkningen bliver ældre, og flere ældre mennesker får brug for hjælp og pleje fra den kommunale hjemmehjælp og plejehjem. Samtidig vokser behovet for specialiseret viden om aldersrelaterede sygdomme som for eksempel demens.

 

Denne rapport belyser en række forhold på landets plejehjem fra ledere, plejepersonale og beboeres perspektiv. Der er fokus på livskvalitet, værdier, uddannelse og videndeling, medicinhåndtering og demens – temaer, som er vigtige på alle plejehjem, men som ser forskellige ud i praksis fra det ene plejehjem til det andet. Undersøgelsen, som ligger til grund for rapporten, viser, at der er store forskelle på personalerelaterede ressourcer og fysiske faciliteter på plejehjemmene, og der er derfor også forskel på kvaliteten af den pleje, som borgerne tilbydes.

 

Forfattere: Kamilla Nørtoft, Birthe Eriksen og Tenna Jensen