Skip to main content

Ungdomslivet med en hjertesygdom

29-06-2021

Formålet med rapporten er at give et indblik i, hvordan danske unge med hjertesygdom i alderen 15-25 år trives og fungerer i hverdagen, samt belyse, hvordan de unge oplever eller har oplevet overgangen fra barn til voksen med særligt fokus på sundheds- og uddannelsessystemet.

Undersøgelsen bag rapporten omfatter både en kvalitativ eksplorativ forundersøgelse samt en spørgeskemaundersøgelse blandt unge med medfødt og anden hjertesygdom. Forundersøgelsen dannede grundlag for udviklingen af et spørgeskema og dens resultater kan læses i en separat rapport Ungdomslivet med en hjertesygdom. En litteraturgennemgang og kvalitativ undersøgelse af de unges hverdag og mødet med sundhedsvæsenet og uddannelsessystemet. Den kan du finde her.

Denne rapport præsenterer resultater fra spørgeskemaundersøgelsen gennemført i 2020 blandt 2038 unge med hjertesygdom i alderen 15-25 år. Følgende temaer i de unges liv dækkes: De unges hjertesygdom, sociale relationer, fysisk helbred, mental sundhed, sundhedsadfærd, skole/uddannelse/arbejde, kontakt til hjerteafdelingen og fra barn til voksen på hospitalet.

 

Forfattere: Susan I. Michelsen, Lisbeth Lund, Andreas Jørgensen, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Teresa Holmberg