Skip to main content

Ungdomslivet med en hjertesygdom

19-06-2019

Rapporten præsenterer fund fra første del af undersøgelsen 'Ungdomslivet med en hjertesygdom', der dels består af nærværende forundersøgelse og dels en spørgeskemaundersøgelse.

Det overordnede formål er at give et overblik over, hvordan danske unge med hjertesygdom i alderen 16 til 25 år trives og fungerer i hverdagen. Desuden belyses, hvordan især de unge, men også deres forældre, sundhedsprofessionelle og uddannelsesvejledere, oplever eller har oplevet overgangen fra barn til voksen med særligt fokus på sundhedsvæsenet og uddannelsessystemet.

 

Forfattere: Stine Vork Rosenwein, Anne Sidenius, Teresa Holmberg, Susan Ishøy Michelsen, Tine Tjørnhøj-Thomsen