Skip to main content

Unges brug af cannabis og andre euforiserende stoffer

03-12-2020

Med udgangspunkt i forbruget af cannabis og euforiserende stoffer blandt unge fra gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser i Danmark har rapporten til formål at beskrive sammenhængen med faktorer som psykiske lidelser, trivsel, sundhedsadfærd, skoletrivsel og forældrekontakt. Herudover belyses sammenhængen mellem forbrug af cannabis samt euforiserende stoffer og efterfølgende uddannelsesgennemførsel samtkaraktergennemsnit.

Rapportens resultater er baseret på oplysninger fra deltagere i Ungdomsprofilen 2014.

Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed og udgivet af Sundhedsstyrelsen.

 

Forfattere:  Sanne Pagh Møller, Nicoline Jespersgaard, Louise Hjarnaa, Janne S. Tolstrup