Skip to main content

Vold og seksuelle overgreb i Grønland

17-06-2019

Fysisk vold, psykisk vold og seksuelle overgreb er alle store udfordringer for det grønlandske samfund. Som en del af de løbende befolkningsundersøgelser i Grønland har Center for Folkesundhed i Grønland ved Statens Institut for Folkesundhed indsamlet data om seksuel vold i form af seksuelle overgreb og fysisk vold første gang i 1993 og efterfølgende i 2005-2010, 2014 og 2018.

Dette notat sætter tal på forekomsten af fysisk og seksuel vold i det grønlandske samfund på et overordnet niveau, som er bestemt af den kontekst, oplysningerne er indsamlet i, nemlig emnemæssigt brede, epidemiologiske befolkningsundersøgelser baseret på kvantitative spørgeskemaer. 

Notatet bygger primært på tal fra den landsdækkende befolkningsundersøgelse i Grønland 2005-2010.

 

Forfattere: Christina Viskum Lytken Larsen, Peter Bjerregaard