Skip to main content

Det aktive frikvarter

28-05-2019

Fysisk aktivitet har stor betydning for folkesundheden, og det er veldokumenteret, at en fysisk aktiv hverdag kan forebygge en lang række sygdomme.

 Undersøgelser viser dog, at størstedelen af de danske børn og unge ikke er tilstrækkeligt fysisk aktive i hverdagen. Det er derfor vigtigt at skabe gode rammer for en fysisk aktiv hverdag for børn og unge.

Denne minirapport giver gode råd og anbefalinger til, hvordan det aktive frikvarter i skolen kan gribes an, og henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge i skoleregi. Baggrunden for de gode råd og anbefalinger er de to forskningsprojekter Space – rum til fysisk aktivitet og Drøn på skolegården. Målet med de to projekter har været at fremme fysisk aktivitet blandt skoleelever på mellemtrinnet og udskolingen.

 

Forfattere: Mette Toftager, Charlotte Skau Pawlowski, Henriette Bondo Andersen, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn, Jens Troelsen