Skip to main content

Ældre menneskers liv og helbred i Grønland

04-10-2019

Ældre menneskers liv og helbred i Grønland giver det hidtil mest omfattende overblik over livssituationen for ældre mennesker i Grønland. Rapporten giver en bred indføring i ældreliv, ældres sundhed og arbejdet i ældreplejen.

Rapporten er skrevet af forskere fra tre af samarbejdsinstitutionerne i forsknings- og udviklingspro-jektet Arktisk Aldring (AgeArc). Samarbejdet mellem både forskningspartnere i Grønland og Danmark og praksispartnere i fire grønlandske kommuner har gjort det muligt at generere et stort og varieret datamateriale med både kvantitative og kvalitative data. Forfatterne kommer fra forskningsinstitutionerne Ilisimatusarfik, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

 

Forfattere: Kamilla Nørtoft, Peter Bjerregaard, Lise Hounsgaard, Christina Viskum Lytken Larsen, Ingelise Olesen, Tenna Jensen