Skip to main content

Røgfri skoletid

27-05-2018

Dette notat indeholder en gennemgang af eksiterende litteratur omkring erfaringer med røgfri skoletid på grundskole. og ungdomuddannelsesniveau. Notatet inkluderer både danske, skandinaviske og internationale erfaringer.