Skip to main content

Druknedødsfald

24-12-2016

Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har på foran­ledning af TrygFonden og Dansk Svømmeunion udarbejdet denne rapport, der præsenterer analyser af omfanget og årsagerne til druknedød som følge af ulykke, selvmord og drab. Fokus er på drukneulykker. Rap­porten er en opfølgning på de tidligere druknerapporter, der er ud­kommet årligt siden 2009.

Rapportens tal og analyser er primært baseret på data fra dødsattester, hvor dødsårsagen er angivet som drukning. Dødsattester er den mest komplette kilde i Danmark mht. oplysninger om druknedødsfald. Derud­ over suppleres med andre kilder, herunder presseklip om drukneulykker indsamlet af TrygFonden, rapporter over redningsaktioner i danske far­vande og avisartikler indsamlet af Søsportens Sikkerhedsråd samt data fra Rådet for Større Badesikkerhed. Information om danskere druknet i udlandet er indhentet fra SOS Danmark og fra presseklip. Rapporten omfatter kun perioden til og med 2014, da indhentningen af dødsattester tager tid og først er afsluttet ca. et år efter slutningen af et kalenderår.

 

Forfattere: Bjarne Laursen, Knud Juel