Skip to main content

Illegale stoffer

30-12-2015

Denne rapport belyser befolkningens brug af illegale stoffer på baggrund af resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013. I rapporten er befolkningens brug af illegale stoffer målt ved selvrapportering fra et repræsentativt udsnit af den danske befolkning.

Spørgsmål om brugen af illegale stoffer er indgået i Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne i 2000, 2005, 2010 og 2013 og belyser brugen af en lang række stoffer (hash samt de hårde stoffer kokain, amfetamin, ecstasy, psilocybinsvampe, heroin, LSD og andre lignende stoffer).

I 2013 er der yderligere blevet spurgt til brugen af ketamin og GHB (fantasy).

 

Forfattere: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Anne Illemann Christensen, Ola Ekholm, Michael Davidsen, Knud Juel