Skip to main content

Alternativ behandling

18-11-2015

Rapporten indeholder resultater af SUSY-undersøgelsen 2013 med fokus på alternativ behandling. I nærværende undersøgelse defineres alternativ behandling som brug af behandlere uden for det almindelige sundhedsvæsen. Brugen af alternativ behandling er belyst via følgende spørgsmål: 'Har du nogensinde gjort brug af behandlere uden for det almindelige sundhedsvæsen, og fx benyttet nogle af følgende behandlere/behandlingsformer?'.

SUSY-undersøgelserne er nationalt repræsentative sundheds- og sygelighedsundersøgelser af den voksne (16 år eller derover) befolkning i Danmark.

 

Forfattere: Ola Ekholm, Anne Illemann Christensen, Michael Davidsen, Knud Juel